NOWOCZESNA
I BEZPIECZNA
HODOWLA
ZIEMNIAKA

webinarium ZODR Barzkowice

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Jaromir Palusiński, ZODR Barzkowice

Walka z bakteriozą pierścieniową w hodowli ziemniaka w aspekcie dostępu do rynku produkcji bezpiecznej żywności.

Adam Siekierzyński, WIORiN w Koszalinie Oddział Stargard

Zrównoważona produkcja ziemniaka jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych w hodowli ziemniaka (systemy nawodnieniowe, ekonomika produkcji, przechowalnictwo)

dr Wojciech Nowacki, IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie - Zakład Agronomii Ziemniaka

Powrót "starych" odmian ziemniaka do uprawy w nowoczesnych technologiach.

Marek Musielak - Centrala Nasienna

Formy organizacji producentów rolnych w aspekcie ich pozycji
w łańcuchu produkcji żywności, budowa marki jako podstawowy element sprzedaży bezpośredniej. Konsument XXI wieku.

Grzegorz Cetner, CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu

Podczas webinarium przedstawione zostaną założenia „Programu dla polskiego Ziemniaka", zasady bioasekuracji będące podstawą w walce z bakteriozą pierścieniową w hodowli ziemniaka (WIORiN), tematyka systemów nawodnieniowych, ekonomiki produkcji, przechowalnictwa (IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie), rewitalizacji odmian ziemniaka (CN Sp z o.o. w Nidzicy), formy organizacji producentów i sprzedaży bezpośredniej (CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu).

Webinarium skierowane jest do producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaków, rolników zamierzających podjąć taką produkcję w celu zwiększenia rentowności swoich gospodarstw rolnych, doradców i specjalistów rolniczych, producentów mogących być prekursorami technik nawodnieniowych w województwie zachodniopomorskim.

Celem operacji jest dokładne przedstawienie założeń „Programu dla polskiego Ziemniaka", który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski. Webinarium ma charakter szkolenia innowacyjno-edukacyjnego.

 • 10:00 - 10:15
  | Otwarcie webinarium

  Adam Lucjan Kalinowski, Zastępca dyrektora ZODR Barzkowice 
 • 10:15 - 10:30
  | Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

  Marian Marynowski, broker ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ZODR w Barzkowicach 
 • 10:30 - 11:15
  | Walka z bakteriozą pierścieniową w hodowli ziemniaka w aspekcie dostępu do rynku produkcji bezpiecznej żywności. 

  Adam Siekierzyński, WIORiN w Koszalinie Oddział Stargard
 • 11:15 - 12:15
  | Zrównoważona produkcja ziemniaka jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych w hodowli ziemniaka (systemy nawodnieniowe, ekonomika produkcji, przechowalnictwo)

  dr Wojciech Nowacki, IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie - Zakład Agronomii Ziemniaka
 • 12:15 - 13:00
  | PRZERWA
 • 13:15 - 13:30
  | Formy organizacji producentów rolnych w aspekcie ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności, budowa marki jako podstawowy element sprzedaży bezpośredniej. Konsument XXI wieku.
  Grzegorz Cetner, CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 • 13:30 - 14:00 
  | Dyskusja, podsumowanie szkolenia i zakończenie